Spørsmål & Svar

Hvor lenge kan man bruke Otinova?

Otinova skal brukes ”periodevis”, dvs. i perioder med økt risiko for å utvikle øregangsbetennelse, eksempelvis badeferie. Hvis man ikke føler seg merkbart bedre etter 1–3 dagers behandling, bør man oppsøke lege. Saltutfelling i og kraftig uttørring av øregangen kan forekomme ved overdosering og/eller langvarig bruk. Ikke bruk Otinova kontinuerlig i mer enn 7 dager.

Kan man bruke Otinova under graviditet og amming?

Det er ikke gjennomført noen spesifikke studier på gravide eller ammende kvinner, så det bør utvises forsiktighet. For å være på den absolutt sikre siden, bør man unngå å bruke Otinova ved graviditet og amming. Burows væske, som Otinova inneholder, har imidlertid vært brukt i lang tid og er beskrevet i farmakopéen. Dens bruk, effekt og sikkerhet er dokumentert i flere kliniske studier. Vi kjenner ikke til noen rapporter som beskriver bivirkninger hos gravide eller ammende kvinner. Sannsynligheten må derfor betraktes som svært liten for at Otinova på noe vis skulle påvirke fosterutviklingen eller gå over i brystmelk.

Hvor lenge rekker en flaske Otinova?

Hver spraydusj inneholder 0,1 ml, og en Otinovaflaske rekker dermed til 150 spraydoser. 

Hvorfor svir det iblant når man sprayer med Otinova?

Otinova er en sur løsning (lav pH) og kan derfor svi dersom øregangen er betent og/eller sår. Svien pleier å forsvinne relativt raskt. Ved vedvarende svie bør man kontakte ørelege.

Hvorfor lukter Otinova?

Otinova består av bl.a. eddiksyre, hvilket gir en karakteristisk duft. Denne lukten pleier imidlertid å forsvinne raskt etter behandling.

Hvordan behandle ørene forebyggende?

Begynn å bruke Otinova umiddelbart ved irritasjon og kløe. I perioder med økt risiko for å utvikle ekstern otitt, eksempelvis badeferie, kan man forebyggende spraye med Otinova morgen og kveld.

Når avtar symptomene ved behandling med Otinova?

Effekten kommer som oftest relativt raskt, men hvis man ikke føler seg merkbart bedre etter 1–3 dager bør man oppsøke ørelege.

Hva er det som iblant kan føles ”flassende” og ”knasende” i øregangen etter Otinovabehandling?

Saltkrystaller utfelles når Otinovaløsningen tørker. Krystallene oppleves som litt «sprø», men er helt ufarlige. Plagsom saltutfelling i øregangen kan forekomme ved overdosering og/eller langvarig bruk.

Hvordan skiller Otinova seg fra andre øreprodukter, f.eks. reseptbelagte antibiotika/steroiddråper, eddiksyreløsning og alsolløsning/alsolsprit?

Otinova er en reseptfri astringerende, antibakteriell og antimykotisk (soppdrepende) løsning uten antibiotika. Otinova kan derfor ofte erstatte reseptbelagte ørepreparater til behandling av øregangsbetennelse.
Eddiksyre (2 % eller 4 %) og alsolløsning/sprit brukes iblant ved øregangsbetennelse til forebyggende og behandlende formål. Ingen av disse løsningene er imidlertid registrert hos Statens legemiddelverk for denne indikasjonen. Otinova inneholder 8 % eddiksyre og ca. 20 ganger mer aluminiumsalter sammenliknet med ACOs alsolløsning/sprit.